Denna information kan vi komma att spara om våra Företags och/eller privatkunder.

Företagsinformation

 • Namn
 • Kundnummer
 • Org-nummer/Person-nummer

Kontaktinformation

 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Faxnummer

Fakturaadress

 • c/o / extra rad
 • Adress
 • Ort
 • Land

Fakturaadress

 • c/o / extra rad
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • E-postadress för E-faktura

Leveransadress

 • c/o / extra rad
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Godsmärkning

Användarinformation

 • Användarnamn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Email
 • Telefonnr
 • Mobilnr

Övrig information

 • Ansvarig säljare
 • Kategori (kan t.ex vara kostnadsställe i ekonomisystem, eller uppdelning på geografisk region)
 • Favoritprodukter
 • Kreditgräns
 • Serviceavgift
 • Meddelanden till butiken (som kund fyllt i som information till butiken)
 • Noteringar av butiken (Minnesnoteringar, t.ex öppettider, semesterfrånvaro, portkod etc.)
 • Eventuella avtalspriser
 • Orderhistorik
 • IP nr (vid ordertillfälle)