Info om vad som delas med affärssystem/ekonomisystem/BI(Business Intelligence)

 • Orderdatum
 • Ordernummer
 • ID i databasen (både ditt och ditt företags)
 • Beställare (ditt för- och efternamn)
 • Telefon nr
 • Mobil nr
 • Epost
 • Fax
 • Företagsnamn
 • Org nr
 • Leveransadress (gata, postnr, ort)
 • Faktureringsadress (gata, postnr, ort)
 • Fakturareferens
 • Godsmärkning
 • Orderkommentar (övrig info)
 • Kundkategori (id och namn, kan t.ex vara kostnadsställe eller geografisk region))
 • Orderinfo: dvs. vad ni har köpt och till vilket pris.