Info om vad som delas med leverantörer

  • Orderdatum
  • Ordernummer
  • Leveransadress (Företagsnamn, gata, postnr, ort)
  • Telefonnummer
  • Referens (Ditt för- och efternamn)
  • Godsmärkning
  • Leveransdatum
  • Orderinfo: dvs vad ni har köpt